css templates


Nieuwe leden

De procedure voor aspirant leden is als volgt:

Het aspirant lid mag 3x een koorrepetitie bijwonen om kennis te maken, te luisteren, mee te zingen, en de sfeer te proeven;

Daarna kan het aspirant lid aangeven lid te willen worden van het koor;

Daarop wordt door de dirigent een stemtest afgenomen, wat inhoudt dat je een aantal notenreeksen nazingt

De dirigent beoordeelt daarvan of er een balans is tussen de verschillende stemgroepen van ons koor

Dirigent en bestuur besluiten tot lidmaatschap;

In verband met de samenstelling van het koor wordt een minimum leeftijd van 45 jaar gehanteerd;

Bij een ledenaantal van 50 dames wordt een ledenstop (wachtlijst) ingesteld.

Copyright © 2020                             www.intermezzo-alphen.nl                  Sponsor: Helm Benelux BV